Bảng giá quảng cáo trên Website Việc làm Vĩnh Phúc www.vinhphuc.work
5 (3) votes

Bảng giá quảng cáo trên Website Việc làm Vĩnh Phúc www.vinhphuc.work

 

STT Nội dung, kích thước Vị trí QC Chu kỳ Ghi chú
1 tuần 1 tháng 1 quý
1 Ảnh 728 x 110px Top Header 500.000đ 1.800.000đ 4.800.000đ Xuất hiện trên đầu, tất cả các trang (Full: trang chủ, trang chi tiết, page)
2 Ảnh 1140 x 150px Top Menu 500.000đ 1.800.000đ 4.800.000đ Xuất hiện trên tất cả các trang (Trang chủ, trang chi tiết tuyển dụng)
3 Ảnh 728 x 110px Center Home & Danh mục 500.000đ 1.800.000đ 4.800.000đ Xuất hiện trên trang chủ & trang Danh mục
4 Ảnh 1140 x 150px Footer Home 350.000đ 1.000.000đ 2.880.000đ Xuất hiện trên tất cả các trang (Dưới chân site)
5 Ảnh 360 x 250px Sidebar Right 500.000đ 1.800.000đ 4.800.000đ Xuất hiện trên tất cả các trang (Sidebar bên phải)
6 Ảnh 105px x full height Border Left 400.000đ 1.440.000đ 3.840.000đ Xuất hiện trên tất cả các trang
7 Ảnh 105px x full height Border Right 400.000đ 1.440.000đ 3.840.000đ Xuất hiện trên tất cả các trang
8 Ads Title 200.000đ 720.000đ 1.920.000đ Xuất hiện trên đầu tất cả bài viết tuyển dụng
9 Tin VIP 300.000đ 1.000.000đ 2.880.000đ Đăng ghim bài dạng VIP trên trang chủ

Download Báo giá tại đây