Bảng giá quảng cáo trên Website Việc làm Vĩnh Phúc www.vinhphuc.work

 

STT Vị trí QC Chu kỳ đăng Tin/Banner Ghi chú
1 tuần 1 tháng 1 Quý 6 tháng 01 năm
1 Banner Home 1 700.000đ 2.500.000đ 6.000.000đ 11.000.000đ 19.000.000đ Dưới Tin mới nhất, trên Tin VIP, trang chủ và chi tiết tin
2 Banner Home 2 600.000đ 2.200.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ 18.000.000đ Dưới Nhà Tuyển Dụng mới, trang chủ và chi tiết tin
3 Slide Home 700.000đ 2.500.000đ 6.000.000đ 11.000.000đ 19.000.000đ Dạng Slide, đầu trang chủ, kích thước lớn
4 Sidebar Left 500.000đ 1.800.000đ 4.500.000đ 7.000.000đ 12.000.000đ Xuất hiện trên tất cả các trang
5 Sidebar Right 500.000đ 1.800.000đ 4.500.000đ 7.000.000đ 12.000.000đ Xuất hiện trên tất cả các trang
6 Banner Footer 400.000đ 1.200.000đ 3.000.000 5.000.000đ 9.000.000đ Xuất hiện trên tất cả các trang
7 Tin VIP 1.000.000đ 2.500.000đ 4.500.000đ 8.000.000đ Ghim trên trang chủ với logo  VIP  
8 Tin Nổi bật 800.000đ 2.000.000đ 3.800.000đ 7.500.000đ Ghim trên trang chủ với logo  Nổi bật 
9 Tin ghim 700.000đ 1.800.000 3.200.000đ 5.600.000đ Ghim bài trên trang chủ mục Tuyển dụng mới nhất

Lưu ý:

  • Bắt đầu từ gói Banner theo quý, Tin VIP, Nổi bật theo Quý, tin Ghim: Nhà tuyển dụng và Doanh nghiệp được trích 1 phần chi phí ra để chạy Quảng cáo Facebook
  • Tất cả Các gói Banner theo Tháng được ghim bài trên Fanpage từ 3-5 ngày
  • Đăng ký 02 tháng Banner (từ #1 – #6 được tặng 1 tháng VIP)
  • Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. Hóa đơn chỉ được xuất khi đăng ký theo tháng trở lên.
  • Download Bảng Báo giá chi tiết tại đây: DOWNLOAD

MINH HỌA VỊ TRÍ QUẢNG CÁO

image bang gia quang cao vinh phuc work 2021 240921 025317

ajax loader