Bảng giá quảng cáo trên Website Việc làm Vĩnh Phúc www.vinhphuc.work
3.6 (5) votes

Bảng giá quảng cáo trên Website Việc làm Vĩnh Phúc www.vinhphuc.work

 

STT Nội dung, kích thước Vị trí QC Chu kỳ Ghi chú
1 tuần 1 tháng 1 quý
1 Ảnh 728 x 110px Top Header 500.000đ 1.800.000đ 4.800.000đ Xuất hiện trên đầu, tất cả các trang (Full: trang chủ, trang chi tiết, page)
2 Ảnh 1140 x 150px Top Menu 500.000đ 1.800.000đ 4.800.000đ Xuất hiện trên tất cả các trang (Trang chủ, trang chi tiết tuyển dụng)
3 Ảnh 728 x 110px Center Home & Danh mục 500.000đ 1.800.000đ 4.800.000đ Xuất hiện trên trang chủ & trang Danh mục
4 Ảnh 1140 x 150px Footer Home 350.000đ 1.000.000đ 2.880.000đ Xuất hiện trên tất cả các trang (Dưới chân site)
5 Ảnh 360 x 250px Sidebar Right 500.000đ 1.800.000đ 4.800.000đ Xuất hiện trên tất cả các trang (Sidebar bên phải)
6 Ảnh 105px x full height Border Left 400.000đ 1.440.000đ 3.840.000đ Xuất hiện trên tất cả các trang
7 Ảnh 105px x full height Border Right 400.000đ 1.440.000đ 3.840.000đ Xuất hiện trên tất cả các trang
8 Ads Title 200.000đ 720.000đ 1.920.000đ Xuất hiện trên đầu tất cả bài viết tuyển dụng
9 Tin VIP 300.000đ 1.000.000đ 2.880.000đ Đăng ghim bài dạng VIP trên trang chủ

Download Báo giá tại đây