Bảng giá quảng cáo trên Website Việc làm Vĩnh Phúc www.vinhphuc.work

 

STT Nội dung, kích thước Vị trí QC Chu kỳ Ghi chú
1 tháng 1 quý 1 năm
1 Ảnh 728 x 110px Top Header 1.800.000đ 4.800.000đ 13.800.000đ Xuất hiện trên đầu, tất cả các trang (Full: trang chủ, trang chi tiết, page)
2 Ảnh 1140 x 150px Top Menu 1.800.000đ 4.800.000đ 13.800.000đ Xuất hiện trên tất cả các trang (Trang chủ, trang chi tiết tuyển dụng)
3 Ảnh 728 x 110px Center Home & Danh mục 1.800.000đ 4.800.000đ 13.800.000đ Xuất hiện trên trang chủ & trang Danh mục
4 Ảnh 1140 x 150px Footer Home 1.000.000đ 2.880.000đ 10.200.000đ Xuất hiện trên tất cả các trang (Dưới chân site)
5 Ảnh 360 x 250px Sidebar Right  1.800.000đ 4.800.000đ 14.040.000đ Xuất hiện trên tất cả các trang (Sidebar bên phải)
6 Ảnh 105px x full height Border Left 1.440.000đ 3.840.000đ 11.232.000đ Xuất hiện trên tất cả các trang
7 Ảnh 105px x full height Border Right 1.440.000đ 3.840.000đ 11.232.000đ Xuất hiện trên tất cả các trang
8 Ads Title 720.000đ  1.920.000đ 5.616.000đ Xuất hiện trên đầu tất cả bài viết tuyển dụng
9 Tin VIP 1.000.000đ  2.880.000đ 7.800.000đ Đăng ghim bài dạng VIP trên trang chủ

Download Báo giá tại đây