Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
3 tuần trước
Nghe-nói tiếng Trung và thành thạo máy tính 
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4
2 tháng trước
Lao động phổ thông
Tuyen Dung T11 T12 2021
3 tháng trước
Trung cấp, Cao đẳng, Đại học
5 tháng trước
Trung cấp, Cao đẳng, Đại học
5 tháng trước
Cao đẳng trở lên
6 tháng trước
Đại học
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01