Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
1 tuần trước
Tiếng Nhật giao tiếp tương đương N2
Banner Minh Duc 1920 X 500 22 4 Tuyen Dung T11 T12 2021
3 tháng trước
Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01