Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
2 tuần trước
5.000.000~7.000.000vnđ
Trung cấp - Cao đẳng
2 tuần trước
thỏa thuận
Cao đẳng
4 tuần trước
Thỏa thuận
Đại học
2 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
2 tháng trước
Thỏa thuận
Trung cấp
3 tháng trước
Thỏa thuận
THPT
4 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
4 tháng trước
5,000,000 ~ 10,000,000
Không yêu Cầu
4 tháng trước
Thỏa thuận
Trung cấp
5 tháng trước
12.000.000 đến 15.000.000
Không yêu cầu bằng cấp
5 tháng trước
Thoả thuận
Trung cấp trở lên
5 tháng trước
Thoả thuận
Trung cấp trở lên
5 tháng trước
Thoả thuận
Cao đẳng - Đại học
6 tháng trước
Thỏa thuận
THPT
7 tháng trước
Thỏa thuận
Đại học
8 tháng trước
6.000.000
cao đẳng
8 tháng trước
Thỏa Thuận
Cao đẳng/Đại học
9 tháng trước
Thỏa Thuận
Cao đẳng/Đại học
9 tháng trước
Thỏa thuận
Đại học
10 tháng trước
6-8 triệu
Trung cấp
10 tháng trước
Thỏa thuận
Trung cấp
10 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
10 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
11 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
11 tháng trước
Thỏa thuận
Trung cấp
11 tháng trước
Thỏa thuận
Đại học