Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
1 ngày trước
Thỏa thuận
Cao đẳng - Đại học
1 tuần trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
2 tuần trước
6 - 8 triệu
Không yêu cầu trình độ
3 tuần trước
5-9 triệu
THPT
3 tuần trước
Thỏa thuận
Cao đẳng - Đại học
3 tuần trước
7.8 tr - 8.5 tr
THCS
4 tuần trước
10.000.000-13.000.000
Trung Cấp
4 tuần trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
4 tuần trước
6.000.000
Cao đẳng - Đại học
4 tuần trước
7.000.000-13.000.000
Trung cấp
4 tuần trước
6 - 8 triệu
Không yêu cầu trình độ
1 tháng trước
7.8 tr - 8.5 tr
THCS
2 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
2 tháng trước
Thỏa thuận
THPT
2 tháng trước
Thỏa thuận
THPT
2 tháng trước
Thoả thuận
Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên
2 tháng trước
Thỏa thuận
THPT
2 tháng trước
6 triệu đến 8 triệu
Trung cấp trở lên
2 tháng trước
Thỏa thuận
THPT
2 tháng trước
Thỏa thuận
Trung cấp