Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
4 ngày trước
Thỏa thuận
Tốt nghiệp Đại học kỹ thuật
4 ngày trước
10.000.000-14.000.000
Đại học
2 tuần trước
Thỏa thuận
Trung cấp
1 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
1 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
4 năm trước
Thỏa thuận
Đại học
4 năm trước
Thỏa thuận
Không
4 năm trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
5 năm trước
Thỏa thuận
Tùy theo vị trí