Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
3 ngày trước
thỏa thuận
Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học trở lên
6 ngày trước
Thỏa thuận
Tùy thuộc từng vị trí
1 tuần trước
Thỏa thuận
Tốt nghiệp THPT
1 tuần trước
thỏa thuận
Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học trở lên
1 tuần trước
Thỏa thuận theo năng lực
Tùy vị trí
2 tuần trước
Thỏa thuận
Trung cấp
2 tuần trước
Từ 5 ~ 7 triệu
Không yêu cầu
3 tuần trước
Thỏa thuận
Trung cấp
3 tuần trước
Thỏa Thuận
Đại học/ Cao đẳng
1 tháng trước
Thỏa thuận
THPT
1 tháng trước
Thỏa thuận
THPT
1 tháng trước
Thỏa thuận
Cao Đẳng, Đại Học
1 tháng trước
thỏa thuận
cao đẳng/đại học
1 tháng trước
Thỏa Thuận
Cao đẳng/Đại học
2 tháng trước
8-10 triệu
Cao đẳng
2 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
2 tháng trước
Thỏa thuận
Cao Đẳng, Đại Học
2 tháng trước
Thỏa thuận
Trung cấp
2 tháng trước
7.000.000-13.000.000
Trung cấp
2 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
2 tháng trước
8tr-10tr
Không yêu cầu
2 tháng trước
Thỏa thuận
THPT
2 tháng trước
Thảo thuận
THPT