Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
3 ngày trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
5 ngày trước
Trao đổi khi phỏng vấn
Cao đẳng
1 tuần trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
1 tuần trước
Thỏa thuận
Cao đẳng/ Đại học
2 tuần trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
2 tuần trước
8.000.000-20.000.000
Trung cấp
2 tuần trước
Trao đổi khi phỏng vấn
Tùy vị trí
2 tuần trước
Thỏa thuận
Trung cấp
2 tuần trước
5-10 triệu
THPT
3 tuần trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
3 tuần trước
Thỏa thuận
THPT
3 tuần trước
Thỏa thuận
Trung cấp
4 tuần trước
15000000-18000000
Cao đẳng trở lên
1 tháng trước
Thỏa thuận
Nhiều vị trí
1 tháng trước
Thỏa thuận
Không yêu cầu
1 tháng trước
15-20 triệu
không yêu cầu
1 tháng trước
Thỏa thuận
Nhiều vị trí
1 tháng trước
Thảo thuận
Trung cấp
2 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
2 tháng trước
15000000-18000000
Cao đẳng trở lên
2 tháng trước
Tùy vị trí
Tùy vị trí
2 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
2 tháng trước
Thỏa thuận
Nhiều vị trí
2 tháng trước
Thương lượng
Trung cấp trở lên
2 tháng trước
Đến 6 triệu
không yêu cầu