Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
1 ngày trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
1 tuần trước
Thỏa thuận
THPT
4 tuần trước
thỏa thuận
cao đẳng/đại học
1 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
2 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng, đại học
3 tháng trước
8-10 triệu
Đại học, cao đẳng
3 tháng trước
10-30 triệu/ tháng
Tùy vị trí
3 tháng trước
Thỏa thuận theo năng lực
Cao đăng
3 tháng trước
Thỏa thuận
Đại học
3 tháng trước
thỏa thuận
cao đẳng/đại học
3 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
3 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
4 tháng trước
Thỏa thuận
Đại học
4 tháng trước
Thoả thuận
Trung cấp trở lên