Công ty khuôn mẫu Vĩnh Thành tuyển Trưởng phòng quản lý chất lượng QA

Công ty TNHH Khuôn mẫu Vĩnh Thành là doanh nghiệp chuyên về chế tạo khuôn mẫu và đúc các linh kiện nhựa, do nhu cầu mở rộng sản xuất công ty cần tuyển bổ sung các vị trí sau:

Vị trí tuyển dụng: Trưởng phòng Quản lý chất lượng (QA)
Số lượng: 01 người
1. Nhiệm vụ:
– Quản lý điều hành mọi hoạt động của phòng QLCL.
– Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ phòng QLCL.Cong Ty Khuon Mau Vinh Thanh Tuyen Dung
– Thiết lập, cập nhật và cải tiến liên tục các quy trình kiểm tra nguyên liệu đầu vào,quy trình kiểm soát các công đoạn sản xuất để đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm.
– Chịu trách nhiệm cao nhất trước BGĐ về chất lượng sản phẩm của công ty.
– Phối hợp với các bộ phận quản lý chất lượng sản phẩm sản xuất tại các nhà máy thành viên thuộc công ty.
– Tư vấn cho Ban Tổng giám đốc trong lĩnh vực kiểm soát, cải tiến,nâng cao chất lượng sản phẩm.
– Chủ trì việc thiết lập và duy trì hệ thống QLCL và ATTP của công ty theo tiêu chuẩn ISO.
– Tiếp nhận và giải quyết các phản ánh, khiếu nại khách hàng liên quan đến chất lượng sản phẩm của công ty.
– Tổ chức đào tạo, tập huấn cho nhân viên về phương pháp làm việc đáp ứng yêu cầu công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.
– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ.

2. Quyền hạn:
– Chủ động tổ chức và điều phối nhân sự trong phạm vi hoạt động của bộ phận.
– Sắp xếp kế hoạch, lịch làm việc, phân công công việc toàn bộ nhân viên trong bộ phận.
– Giám sát việc thực hiện công việc, tiến độ của nhân viên trong bộ phận, đánh giá việc thực hiện công việc của nhân viên trực thuộc.
– Đề xuất với BGĐ về việc khen thưởng, kỷ luật, thuyên chuyển … đối với nhân viên trong bộ phận.
– Đình chỉ các hoạt động liên quan đến công nghệ khi thực hiện không đúng quy trình trong sản xuất.
– Đóng góp ý kiến và đề xuất các biện pháp nhằm cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng công việc.
– Kiến nghị xem xét các chế độ đãi ngộ của cá nhân nếu thấy chưa thỏa đáng.

3. Mối quan hệ làm việc:
a. Nội bộ:
– Quan hệ với cấp trên trực tiếp là BGĐ để nhận các thông tin chỉ đạo và kế hoạch làm việc. Báo cáo, đề xuất những vấn đề phát sinh có liên quan tới công việc mình phụ trách.
– Với cán bộ, nhân viên dưới quyền: Giao nhiệm vụ/hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát và yêu cầu báo cáo công việc;
b. Bên ngoài:
– Với đối tác tư vấn và chứng nhận ISO : Trao đổi và phối hợp thực hiện.
– Với đối tác là các nhà cung cấp : Tiêu chuẩn nguyên liệu, phương pháp đánh giá, tổ chức đánh giá NCC.
– Với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành : các thủ tục công bố, thanh tra, tập huấn kiến thức,…

4. Trình độ: Cao đẳng trở lên.
b. Chuyên ngành: Kỹ sư hóa thực phẩm; Kỹ sư công nghệ sinh học; Quản lý chất lượng.
c. Chứng chỉ: Ưu tiên có các chứng chỉ đào tạo về cảm quan.
d. Kinh nghiệm: 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc Trưởng nhóm.
e. Kỹ năng/khả năng:
• Kỹ năng quản lý, lãnh đạo.
• Khả năng cảm quan tốt.
• Khả năng tư duy, sáng tạo.
• Kỹ năng hoạt động nhóm.
• Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề.
• Kỹ năng truyền đạt thông tin tốt.
• Kỹ năng sử dụng máy tính (phần mềm excel).
g. Yêu cầu về thể chất/Điều kiện làm việc:
• Sức khỏe tốt
• Nam/nữ, tuổi từ 25 đến 30

Điều kiện làm việc:
– Nơi làm việc: P.QLCL
– Được cấp các phương tiện, dụng cụ cần thiết cho công việc.
– Được tham dự các khóa học (nếu có) nâng cao trình độ của Công ty.

Xem tuyển dụng khác:

Công ty TNHH Khuôn mẫu Vĩnh Thành đang tuyển dụng rất nhiều vị trí 4.2019

Tags: , , , , , , , , ,

Tin tức khác