Công ty TNHH SOLUM VINA tuyển dụng rất nhiều vị trí

Công ty TNHH SOLUM VINA tuyển dụng rất nhiều vị trí
4.3 (8) votes

cong ty solum vina

CÔNG TY TNHH SOLUM VINA

Địa chỉ: Lô B3 ,Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Quy mô công ty/ person: trên 1000 nhân viên/ over 1000 staff and worker

Website: http://www.solu-m.com

Công ty TNHH SOLUM VINA là một công ty con của tập đoàn SOLUM Hàn Quốc .Tổng doanh thu  của tập đoàn Solum lên tới 600 triệu USD . Có trụ sở tại 4th F, Building B3, 150, Maeyeong-ro, Yeongtong-gu (Maetan – dong), Suwon – si, Gyeonggi-do, South Korea. /Solum Co.,ltd is mother company of Solum Vina . Head office:  4th F, Building B3, 150, Maeyeong-ro, Yeongtong-gu (Maetan – dong), Suwon – si, Gyeonggi-do, South Korea. Revenue of Solum co.,ltd’s around 600 million USD

Công ty TNHH SOLUM VINA được thành lập ở Việt Nam nhằm phục vụ cho việc sản xuất và cung cấp linh kiện điện tử cho tập đoàn SamSung – tập đoàn lớn nhất thế giới. Để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho quá trình thực hiện dự án, công ty chúng tôi đăng tuyển những vị trí sau:/ SOLUM VINA Co.,ltd in Vietnam was established to serve the production and supply of electronic components for the conglomerate Samsung – the world’s largest corporations. To meet the needs of human resources for the project implementation process, our company enrollment the following locations:

 

S TT V trí S lượng Chi tiết công vic Yêu cu
1 Nhân viên nhân sự- HR Staff 05 -Thực hiện công tác tuyển dụng và đào tạo./ Implementation of the recruitment and training.

– Đối thoại và xử lý các vấn đề liên quan đến người lao động trên tinh thần Luật lao động và Nội qui lao động của Công ty./ Dialogue and dealing with issues relating to workers in the spirit of the Labor Law and Labor Rules of the Company.

-Thực hiện công tác chấm công, tính Lương, thưởng, thuế TNCN./ Implementation of the timekeeping, payroll, bonuses, PIT.

–  Thực hiện các công tác đối ngoại với các cơ quan chính quyền sở tại theo chỉ đạo cấp trên./ Implementation of external affairs with the local authorities under the direction superiors

– Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng trên máy tính./ Fluency in office applications on your computer

– Tính cách thân thiện, chu đáo, nhiệt tình./ Personality friendly, attentive and enthusiastic.

-Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm./ Ability to work independently or in groups.

– Giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Hàn./ Can speak English or Korean.

-Chịu được áp lực công việc./ Work under pressure.

– Có kinh nghiệm quản lý/Management’s  Experience  5 years

2 Nhân viên hành chính- GA staff 05 – Phân phối, lưu trữ, cập nhật kịp thời các văn bản ban hành./ Distributing, storing, updating documents promptly issued.

-Thực hiện thủ tục đi công tác cho các cán bộ: Visa, vé máy bay, khách sạn…/ Implement procedures for business trips for staff: Visa, airfares, hotels …

–  Triển khai thực hiện công việc đến các bộ phận theo yêu cầu của Giám đốc Bộ phận Văn phòng./ Implement work to the department at the request of the Director of the Office Division.

– Hỗ trợ công việc hành chính khác./ Support other administrative tasks.

– Giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Hàn./ Can speak English or Korean.

– Khả năng giao tiếp tốt, kiên nhẫn với khách hàng./ The ability to communicate well, be patient with clients.

-Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng trên máy tính./ Fluency in office applications on your computer.

 

3 Nhân viên phiên dich tiếng Hàn- Korean translator 05 – Làm việc dưới sự quản lý của Giám sát người Hàn Quốc./ Working under the management of the  Korean manager.

– Phiên dịch tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại./ Translating Korean to Vietnamese and vice versa.

– Phiên dịch miệng trực tiếp trong các cuộc họp./  Translating directly in the meetings.

-Chi tiết công việc được trao đổi trong buổi phỏng vấn/ Detail of job will discuss in the interview.

– Có chứng chỉ tiếng Hàn./ Korean license.

– Nghe, nói, đọc ,viết tốt./ Fluency Korean

– Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận./Quick, hard, careful.

4 Nhân viên IT- IT staff 05 – Hỗ trợ cho cài đặt hệ thống UniERP ,MES ( cài đặt thiết bị máy chủ/ máy tính, phần mềm cài đặt, thử nghiệm…)/Support for installation UniERP system , MES (Setup server/PC devices, Installation software, testing…)

-Giải quyết sự cố cho các vấn đề hệ thống mạng/ máy tính/máy in./ Solve arising problems and report to Manager for network/PC/Printer/Server system problem.

-Làm việc với kỹ thuật viên từ nhà cung cấp, nhà sản xuất./ Communicate with technician of vendor/maker.

 

– Có kinh nghiệm bảo vệ hệ thống IT ( phần cứng, phần mềm)./ Good at application security for IT system (Hardware / Software)

– Kỹ năng tốt về Word, excel, PowerPoint./ Good at Word, Excel, PowerPoint.

-Chịu được áp lực công việc./ Work under pressure

– Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn./ Can speak Korean or English.

– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương./ At least 2 years working experience in the same field.

5 Nhân viên thu mua- Purchasing staff 10 -Thương lượng, đàm phán giá, điều khoản thanh toán./ Negotiate price and payment term with suppliers.

-Đáp ứng thời gian giao hàng kịp sản xuất./ Respond promptly delivery time in production.

– Kiểm soát nhà cung cấp / Supplier control.

-Giám sát chất lượng và  kiểm soát hàng tồn kho/Control quality of goods and inventory.

– -Giải quyết các sự cố & báo cáo cấp trên./ Solve arising problems and report to Manager .

-Những công việc khác được giao bởi Trưởng phòng./ other tasks as assigned by Procurement Manager

-Có khả năng đọc, hiểu Tiếng Anh hoặc tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc./ Can speak English, Korean, Chinese.

– Khả năng giao tiếp tốt, nhiệt tình với công việc, có tinh thần trách nhiệm, tinh thần làm việc nhóm./ Good communication skills, enthusiasm for the work, a sense of responsibility, team work spirit.

–  Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty sản xuất./ Priority has experience working in the company manufacturing.

– Có kinh nghiệm về SQE/ Experience about SQE

6 Nhân viên xuất nhập khẩu- Logistics staff

 

05 -Làm chứng từ XNK./ Prepare import – export document.

-Check mã HS code./ Check HS code.

– Khai hải quan trên phần mềm Vnaccs./Fill in custom forms via Vnaccs.

-Make C/O, C/Q./ Make C/O, C/Q.

-Và các công việc liên quan./Other related tasks.

-Tốt nghiệp các trường Cao đẳng – Đại học chuyên ngành Hải quan, Kinh tế, Thương mại./ Graduated from the College – University Degree in Customs, Economic, Trade.

-Có khả năng đọc, hiểu Tiếng Anh hoặc tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc./ Can speak English, Korean, Chinese.

-Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty Giao Nhận ( Logistics )./ Priority has experience working in the company Forwarding (Logistics).

7 Nhân viên kinh doanh- Sale staff 05 – Thiết lập các quan hệ với khách hàng mới, cũng như tìm kiếm các khách hàng tiềm năng./ To establish strong relationship with new clients, identify potential corporate and individual clients as well.

-Đàm phán, xây dựng và giải quyết các hợp đồng với khách hàng và đối tác./ Negotiation, construction and settlement of clients and partners’ contract.

-Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu./ Other tasks will be assigned by operation manager.

-Tốt nghiệp  các ngành liên quan đến quản trị kinh doanh, marketing, truyền thông./ Graduated in business adminitration, marketing, communications.

– Có khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt bẳng  tiếng anh, tiếng Hàn hoặc tiếng Trung./ Ability to communicate and persuade good by English, Korean, Chinese.

-Có khả năng quản lý công việc tốt, khả năng làm việc độc lập./ Ability to manage a good job, the ability to work independently.

8 Nhân viên an toàn- HES staff 05 – Thiết lập , duy trì, hướng dẫn các chính sách và thủ tục an toàn & môi trường./ Set up, maintain and instruct safety & environment policies and procedures.

– Đảm bảo các thiết bị và quy trình làm việc phù hợp với luật./ Ensure the facilities and work procedures are satisfied with safety & environment regulations and health code by law.

– Các nhiệm vụ khác liên quan tới an toàn nhà máy./ Others tasks/duties related to Environment & Safety Control.

– Có kinh nghiệm  và chứng chỉ trong kiểm soát môi trường và an toàn./ Must have experience and license in Environment & Safety Control.

– Tốt nghiệp Cao đẳng, hoặc Đại học./ Graduated from college or university.

– Có kinh nghiệm vè  hệ thống điện trong nhà máy/ Experience electric work.

-Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Hàn hoặc tiếng Trung./Can speak English, Korean, Chinese.

9 Nhân viên phòng quản lý chất lượng- QC staff 10 -Quản lý, kiểm soát chất lượng các công đoạn sản xuất./ Management, quality control of production processes(IQC-OQC)

– Xử lý bất thường phát sinh liên quan đến chất lượng./ Handling abnormalities arising in relation to the quality.

– Có kinh nghiệm về kiểm soát,  ISO, an toàn/ Have experience audit, ISO, TUV-CE-UL..etc

– Chăm sóc khách hàng/ Customer service.

-Thực hiện các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên./ Other tasks will be assigned by operation manager.

 

– Sử dụng Word, Excel, PowerPoint thành thạo./ Good skill Word, Excel, PowerPoint.

-Chịu được áp lực công việc./ Work under pressuse.

– Có thể làm thêm giờ./ Can work overtime.

– Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn./ Can speak English, Korean,Chinese.

– Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm trong công ty sản xuất./ Priority has experience working in the company Manufacturing.

10 Nhân viên phòng sản xuất- Production staff 05  – Quản lý dây truyền sản xuất, máy móc thiết bị./ Management production line, machine.

-Quản lý và lên kế hoạch bảo dưỡng thiết bị, khuôn mẫu./ Management and make plan to maintenance  for equipment , mold.

–  -Lập kế hoạch sản xuất hàng tháng, giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch./ Make and check plan product monthly.

– Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo đủ nguyên vật liệu sản xuất, sản xuất hàng đảm bảo chất lượng và giao hàng đúng thời hạn./ Coordinate with relevant departments to ensure adequate production of raw materials, production quality and delivery on time.

-Làm các công việc liên quan khác theo chỉ thị của cấp trên./ Other tasks will be assigned by operation manager.

 

– Sử dụng Word, Excel, PowerPoint thành thạo./ Good skill Word, Excel, PowerPoint.

-Chịu được áp lực công việc./ Work under pressuse.

– Có thể làm thêm giờ./ Can work overtime.

– Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn./ Can speak English, Korean,.

– Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm trong công ty sản xuất./ Priority has experience working in the company Manufacturing.

11 Nhân viên phòng kỹ thuật- Technical staff 15

 

-Vận hành được các thiết bị kỹ thuật./ Operate technical equipment.

-Tổ chức sửa chữa , lắp ráp thiết bị, máy móc, công nghệ./ Make plan of repair, assembly equipment, machinery and technology

– Nghiên cứu cải tiến công nghệ, phát triển sản phẩm mới./ Improve technology research, development of new products.

– Quản lý và sử dụng máy SMT, máy hàn siêu âm, tự động hóa, phần mềm, đổi mới quy trình,..etc, / Management and use SMT machine,Automaton, Software, Soldering, Welding, Mechanical Design, Process innovation

 

-Các công việc khác trao đổi trong quá trình phỏng vấn./Other details will discuss in the interview.

– Sử dụng Word, Excel, PowerPoint thành thạo./ Good skill Word, Excel, PowerPoint.

-Chịu được áp lực công việc./ Work under pressuse.

– Có thể làm thêm giờ./ Can work overtime.

– Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn./ Can speak English, Korean,.

– Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm trong công ty sản xuất./ Priority has experience working in the company Manufacturing

12 Nhân viên kế toán- Accounting staff 02 -Kiểm tra và hach toán chứng từ, tổng hợp đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, làm báo cáo hàng ngày, tháng, năm./ Control and make AR, AP report daily, monthly, yearly.

-Quản lý tài sản, chi phí, làm các báo cáo liên quan tới thuế/ Control Fix asset, costing,. Tax report

– Các công việc khác trao đổi trong quá trình phỏng vấn./Other details will discuss in the interview.

Tốt nghiệp các trường Cao đẳng – Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính/ Graduated from the College – University Degree in Account, Finance.

– Có thể làm thêm giờ./ Can work overtime.

– Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn./ Can speak English, Korean,.

– Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm trong công ty sản xuất./ Prefer candidates experience working in the company Manufacturing

13 Nhân viên kế hoạch sản xuất- Production planning staff 05 -Lên kế hoạch sản xuất, thông báo kế hoạch, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh/ Make plan for production, annouce the plan, follow, review the actual production situation.

– Quản lý và vận hành SCM/ Management and work with SCM

-Lên kế hoạch sản xuất các sản phẩm mới./ Make planning for producing new products.

– Phân tích đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh tại các phân xưởng và đơn vị trực thuộc./ Analyzing and evaluating results of the production plan.

– Các công việc khác trao đổi trong quá trình phỏng vấn./Other details will discuss in the interview.

– Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm kế hoạch sản xuất tại các công ty sản xuất/ Prefer candidates have expriences about production planning in manufacturing company.

– Kỹ năng vi tính văn phòng thành thạo/ Proficiency in using computer.

– Có khả năng nói tiếng Anh, Tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc/ Can speak English, Chinese, Korean

 

Quyền lợi được hưởng:/ Benefit

  • Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng độ/ Able to work in an active and professional working environment.
  • Được hưởng các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, … theo quy định của Luật lao động/ Insurance and Paid-leaves as required by Labor Law.
  • Xét tăng lương hằng năm./ Salary raise is considered every year.
  • Được đi đào tạo ở Hàn Quốc, Trung Quốc./ Training in Korean, China
  • Các phúc lợi khác của Công ty./ Other benefits from the company

Hồ sơ xin việc/ Job application:

Ghi rõ tên, vị trí dự tuyển trong tiêu đề mail; Thư xin việc , ưu tiên CV bằng tiếng Anh hoặc tiêng hoặc tiếng Hàn kèm theo các bằng cấp chứng chỉ liên quan./ Apply by email: title + CV + other relation licenses

Ví dụ/ Example: Mr. Nguyễn Văn A-

Ưu tiên những người sinh sống ở Vĩnh Phúc./ Priority is given to people living in Vinh Phuc

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2016 hoặc đến khi chúng tôi nhận đủ số lượng./ Due date: 30/06/2016 or we get enough.

Hồ sơ gửi về hòm thư/ Email: solumvina@solu-m.com  và email: jaegab@solu-m.com

Tags: , , , ,

Tin tức khác