Công ty TNHH SOLUM VINA tuyển dụng rất nhiều vị trí

cong ty solum vina

CÔNG TY TNHH SOLUM VINA

Địa chỉ: Lô B3 ,Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Quy mô công ty/ person: trên 1000 nhân viên/ over 1000 staff and worker

Website: http://www.solu-m.com

Công ty TNHH SOLUM VINA là một công ty con của tập đoàn SOLUM Hàn Quốc .Tổng doanh thu  của tập đoàn Solum lên tới 600 triệu USD . Có trụ sở tại 4th F, Building B3, 150, Maeyeong-ro, Yeongtong-gu (Maetan – dong), Suwon – si, Gyeonggi-do, South Korea. /Solum Co.,ltd is mother company of Solum Vina . Head office:  4th F, Building B3, 150, Maeyeong-ro, Yeongtong-gu (Maetan – dong), Suwon – si, Gyeonggi-do, South Korea. Revenue of Solum co.,ltd’s around 600 million USD

Công ty TNHH SOLUM VINA được thành lập ở Việt Nam nhằm phục vụ cho việc sản xuất và cung cấp linh kiện điện tử cho tập đoàn SamSung – tập đoàn lớn nhất thế giới. Để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho quá trình thực hiện dự án, công ty chúng tôi đăng tuyển những vị trí sau:/ SOLUM VINA Co.,ltd in Vietnam was established to serve the production and supply of electronic components for the conglomerate Samsung – the world’s largest corporations. To meet the needs of human resources for the project implementation process, our company enrollment the following locations:

 

S TT V trí S lượng Chi tiết công vic Yêu cu
1 Nhân viên nhân sự- HR Staff 05 -Thực hiện công tác tuyển dụng và đào tạo./ Implementation of the recruitment and training.

– Đối thoại và xử lý các vấn đề liên quan đến người lao động trên tinh thần Luật lao động và Nội qui lao động của Công ty./ Dialogue and dealing with issues relating to workers in the spirit of the Labor Law and Labor Rules of the Company.

-Thực hiện công tác chấm công, tính Lương, thưởng, thuế TNCN./ Implementation of the timekeeping, payroll, bonuses, PIT.

–  Thực hiện các công tác đối ngoại với các cơ quan chính quyền sở tại theo chỉ đạo cấp trên./ Implementation of external affairs with the local authorities under the direction superiors

– Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng trên máy tính./ Fluency in office applications on your computer

– Tính cách thân thiện, chu đáo, nhiệt tình./ Personality friendly, attentive and enthusiastic.

-Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm./ Ability to work independently or in groups.

– Giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Hàn./ Can speak English or Korean.

-Chịu được áp lực công việc./ Work under pressure.

– Có kinh nghiệm quản lý/Management’s  Experience  5 years

2 Nhân viên hành chính- GA staff 05 – Phân phối, lưu trữ, cập nhật kịp thời các văn bản ban hành./ Distributing, storing, updating documents promptly issued.

-Thực hiện thủ tục đi công tác cho các cán bộ: Visa, vé máy bay, khách sạn…/ Implement procedures for business trips for staff: Visa, airfares, hotels …

–  Triển khai thực hiện công việc đến các bộ phận theo yêu cầu của Giám đốc Bộ phận Văn phòng./ Implement work to the department at the request of the Director of the Office Division.

– Hỗ trợ công việc hành chính khác./ Support other administrative tasks.

– Giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Hàn./ Can speak English or Korean.

– Khả năng giao tiếp tốt, kiên nhẫn với khách hàng./ The ability to communicate well, be patient with clients.

-Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng trên máy tính./ Fluency in office applications on your computer.

 

3 Nhân viên phiên dich tiếng Hàn- Korean translator 05 – Làm việc dưới sự quản lý của Giám sát người Hàn Quốc./ Working under the management of the  Korean manager.

– Phiên dịch tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại./ Translating Korean to Vietnamese and vice versa.

– Phiên dịch miệng trực tiếp trong các cuộc họp./  Translating directly in the meetings.

-Chi tiết công việc được trao đổi trong buổi phỏng vấn/ Detail of job will discuss in the interview.

– Có chứng chỉ tiếng Hàn./ Korean license.

– Nghe, nói, đọc ,viết tốt./ Fluency Korean

– Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận./Quick, hard, careful.

4 Nhân viên IT- IT staff 05 – Hỗ trợ cho cài đặt hệ thống UniERP ,MES ( cài đặt thiết bị máy chủ/ máy tính, phần mềm cài đặt, thử nghiệm…)/Support for installation UniERP system , MES (Setup server/PC devices, Installation software, testing…)

-Giải quyết sự cố cho các vấn đề hệ thống mạng/ máy tính/máy in./ Solve arising problems and report to Manager for network/PC/Printer/Server system problem.

-Làm việc với kỹ thuật viên từ nhà cung cấp, nhà sản xuất./ Communicate with technician of vendor/maker.

 

– Có kinh nghiệm bảo vệ hệ thống IT ( phần cứng, phần mềm)./ Good at application security for IT system (Hardware / Software)

– Kỹ năng tốt về Word, excel, PowerPoint./ Good at Word, Excel, PowerPoint.

-Chịu được áp lực công việc./ Work under pressure

– Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn./ Can speak Korean or English.

– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương./ At least 2 years working experience in the same field.

5 Nhân viên thu mua- Purchasing staff 10 -Thương lượng, đàm phán giá, điều khoản thanh toán./ Negotiate price and payment term with suppliers.

-Đáp ứng thời gian giao hàng kịp sản xuất./ Respond promptly delivery time in production.

– Kiểm soát nhà cung cấp / Supplier control.

-Giám sát chất lượng và  kiểm soát hàng tồn kho/Control quality of goods and inventory.

– -Giải quyết các sự cố & báo cáo cấp trên./ Solve arising problems and report to Manager .

-Những công việc khác được giao bởi Trưởng phòng./ other tasks as assigned by Procurement Manager

-Có khả năng đọc, hiểu Tiếng Anh hoặc tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc./ Can speak English, Korean, Chinese.

– Khả năng giao tiếp tốt, nhiệt tình với công việc, có tinh thần trách nhiệm, tinh thần làm việc nhóm./ Good communication skills, enthusiasm for the work, a sense of responsibility, team work spirit.

–  Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty sản xuất./ Priority has experience working in the company manufacturing.

– Có kinh nghiệm về SQE/ Experience about SQE

6 Nhân viên xuất nhập khẩu- Logistics staff

 

05 -Làm chứng từ XNK./ Prepare import – export document.

-Check mã HS code./ Check HS code.

– Khai hải quan trên phần mềm Vnaccs./Fill in custom forms via Vnaccs.

-Make C/O, C/Q./ Make C/O, C/Q.

-Và các công việc liên quan./Other related tasks.

-Tốt nghiệp các trường Cao đẳng – Đại học chuyên ngành Hải quan, Kinh tế, Thương mại./ Graduated from the College – University Degree in Customs, Economic, Trade.

-Có khả năng đọc, hiểu Tiếng Anh hoặc tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc./ Can speak English, Korean, Chinese.

-Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty Giao Nhận ( Logistics )./ Priority has experience working in the company Forwarding (Logistics).

7 Nhân viên kinh doanh- Sale staff 05 – Thiết lập các quan hệ với khách hàng mới, cũng như tìm kiếm các khách hàng tiềm năng./ To establish strong relationship with new clients, identify potential corporate and individual clients as well.

-Đàm phán, xây dựng và giải quyết các hợp đồng với khách hàng và đối tác./ Negotiation, construction and settlement of clients and partners’ contract.

-Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu./ Other tasks will be assigned by operation manager.

-Tốt nghiệp  các ngành liên quan đến quản trị kinh doanh, marketing, truyền thông./ Graduated in business adminitration, marketing, communications.

– Có khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt bẳng  tiếng anh, tiếng Hàn hoặc tiếng Trung./ Ability to communicate and persuade good by English, Korean, Chinese.

-Có khả năng quản lý công việc tốt, khả năng làm việc độc lập./ Ability to manage a good job, the ability to work independently.

8 Nhân viên an toàn- HES staff 05 – Thiết lập , duy trì, hướng dẫn các chính sách và thủ tục an toàn & môi trường./ Set up, maintain and instruct safety & environment policies and procedures.

– Đảm bảo các thiết bị và quy trình làm việc phù hợp với luật./ Ensure the facilities and work procedures are satisfied with safety & environment regulations and health code by law.

– Các nhiệm vụ khác liên quan tới an toàn nhà máy./ Others tasks/duties related to Environment & Safety Control.

– Có kinh nghiệm  và chứng chỉ trong kiểm soát môi trường và an toàn./ Must have experience and license in Environment & Safety Control.

– Tốt nghiệp Cao đẳng, hoặc Đại học./ Graduated from college or university.

– Có kinh nghiệm vè  hệ thống điện trong nhà máy/ Experience electric work.

-Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Hàn hoặc tiếng Trung./Can speak English, Korean, Chinese.

9 Nhân viên phòng quản lý chất lượng- QC staff 10 -Quản lý, kiểm soát chất lượng các công đoạn sản xuất./ Management, quality control of production processes(IQC-OQC)

– Xử lý bất thường phát sinh liên quan đến chất lượng./ Handling abnormalities arising in relation to the quality.

– Có kinh nghiệm về kiểm soát,  ISO, an toàn/ Have experience audit, ISO, TUV-CE-UL..etc

– Chăm sóc khách hàng/ Customer service.

-Thực hiện các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên./ Other tasks will be assigned by operation manager.

 

– Sử dụng Word, Excel, PowerPoint thành thạo./ Good skill Word, Excel, PowerPoint.

-Chịu được áp lực công việc./ Work under pressuse.

– Có thể làm thêm giờ./ Can work overtime.

– Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn./ Can speak English, Korean,Chinese.

– Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm trong công ty sản xuất./ Priority has experience working in the company Manufacturing.

10 Nhân viên phòng sản xuất- Production staff 05  – Quản lý dây truyền sản xuất, máy móc thiết bị./ Management production line, machine.

-Quản lý và lên kế hoạch bảo dưỡng thiết bị, khuôn mẫu./ Management and make plan to maintenance  for equipment , mold.

–  -Lập kế hoạch sản xuất hàng tháng, giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch./ Make and check plan product monthly.

– Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo đủ nguyên vật liệu sản xuất, sản xuất hàng đảm bảo chất lượng và giao hàng đúng thời hạn./ Coordinate with relevant departments to ensure adequate production of raw materials, production quality and delivery on time.

-Làm các công việc liên quan khác theo chỉ thị của cấp trên./ Other tasks will be assigned by operation manager.

 

– Sử dụng Word, Excel, PowerPoint thành thạo./ Good skill Word, Excel, PowerPoint.

-Chịu được áp lực công việc./ Work under pressuse.

– Có thể làm thêm giờ./ Can work overtime.

– Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn./ Can speak English, Korean,.

– Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm trong công ty sản xuất./ Priority has experience working in the company Manufacturing.

11 Nhân viên phòng kỹ thuật- Technical staff 15

 

-Vận hành được các thiết bị kỹ thuật./ Operate technical equipment.

-Tổ chức sửa chữa , lắp ráp thiết bị, máy móc, công nghệ./ Make plan of repair, assembly equipment, machinery and technology

– Nghiên cứu cải tiến công nghệ, phát triển sản phẩm mới./ Improve technology research, development of new products.

– Quản lý và sử dụng máy SMT, máy hàn siêu âm, tự động hóa, phần mềm, đổi mới quy trình,..etc, / Management and use SMT machine,Automaton, Software, Soldering, Welding, Mechanical Design, Process innovation

 

-Các công việc khác trao đổi trong quá trình phỏng vấn./Other details will discuss in the interview.

– Sử dụng Word, Excel, PowerPoint thành thạo./ Good skill Word, Excel, PowerPoint.

-Chịu được áp lực công việc./ Work under pressuse.

– Có thể làm thêm giờ./ Can work overtime.

– Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn./ Can speak English, Korean,.

– Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm trong công ty sản xuất./ Priority has experience working in the company Manufacturing

12 Nhân viên kế toán- Accounting staff 02 -Kiểm tra và hach toán chứng từ, tổng hợp đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, làm báo cáo hàng ngày, tháng, năm./ Control and make AR, AP report daily, monthly, yearly.

-Quản lý tài sản, chi phí, làm các báo cáo liên quan tới thuế/ Control Fix asset, costing,. Tax report

– Các công việc khác trao đổi trong quá trình phỏng vấn./Other details will discuss in the interview.

Tốt nghiệp các trường Cao đẳng – Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính/ Graduated from the College – University Degree in Account, Finance.

– Có thể làm thêm giờ./ Can work overtime.

– Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn./ Can speak English, Korean,.

– Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm trong công ty sản xuất./ Prefer candidates experience working in the company Manufacturing

13 Nhân viên kế hoạch sản xuất- Production planning staff 05 -Lên kế hoạch sản xuất, thông báo kế hoạch, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh/ Make plan for production, annouce the plan, follow, review the actual production situation.

– Quản lý và vận hành SCM/ Management and work with SCM

-Lên kế hoạch sản xuất các sản phẩm mới./ Make planning for producing new products.

– Phân tích đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh tại các phân xưởng và đơn vị trực thuộc./ Analyzing and evaluating results of the production plan.

– Các công việc khác trao đổi trong quá trình phỏng vấn./Other details will discuss in the interview.

– Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm kế hoạch sản xuất tại các công ty sản xuất/ Prefer candidates have expriences about production planning in manufacturing company.

– Kỹ năng vi tính văn phòng thành thạo/ Proficiency in using computer.

– Có khả năng nói tiếng Anh, Tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc/ Can speak English, Chinese, Korean

 

Quyền lợi được hưởng:/ Benefit

  • Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng độ/ Able to work in an active and professional working environment.
  • Được hưởng các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, … theo quy định của Luật lao động/ Insurance and Paid-leaves as required by Labor Law.
  • Xét tăng lương hằng năm./ Salary raise is considered every year.
  • Được đi đào tạo ở Hàn Quốc, Trung Quốc./ Training in Korean, China
  • Các phúc lợi khác của Công ty./ Other benefits from the company

Hồ sơ xin việc/ Job application:

Ghi rõ tên, vị trí dự tuyển trong tiêu đề mail; Thư xin việc , ưu tiên CV bằng tiếng Anh hoặc tiêng hoặc tiếng Hàn kèm theo các bằng cấp chứng chỉ liên quan./ Apply by email: title + CV + other relation licenses

Ví dụ/ Example: Mr. Nguyễn Văn A-

Ưu tiên những người sinh sống ở Vĩnh Phúc./ Priority is given to people living in Vinh Phuc

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2016 hoặc đến khi chúng tôi nhận đủ số lượng./ Due date: 30/06/2016 or we get enough.

Hồ sơ gửi về hòm thư/ Email: solumvina@solu-m.com  và email: jaegab@solu-m.com

Tags: , , , ,

Tin tức khác