Cong Ty Anh Duc Binh Xuyen
Công ty Cổ phần Xây Dựng Sản Xuất & Thương Mại Anh Đức Mã số thuế: Địa chỉ: Ngã ba Đầm Cả – Hương Canh – Bình Xuyên- Vĩnh Phúc Điện thoại: 0912622955 Email: anhducvpgroup@gmail.com

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Gia công sản xuất và lắp đặt các loại khung nhôm, cửa kính, cửa cuốn, cửa nhựa

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ