Bmc
Công ty cổ phần BMC Vĩnh Phúc Mã số thuế: Địa chỉ: Cụm KTXH xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211 3779 985 Email: nv.nhansu1@bmcgroup.com.vn

BMC Vĩnh Phúc được thành lập năm 2002. Hoạt động thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp (thuốc BVTV).

Banner Minh Duc 20 10 01