.th
Công ty Cổ phần Cơ khí Tam Hợp Mã số thuế: 2500434859-001 Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại: 0326425633 Email: tamhop.nb@gmail.com

Công ty Cổ phần Cơ khí Tam Hợp chuyên gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại…

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ