Lh
Công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng Mã số thuế: Địa chỉ: cáp treo Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại: 0945 627 490 Email: lemaidhkhql6@gmail.com

Cáp treo Tây Thiên trực thuộc Công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng cung cấp dịch vụ xe điện, cáp treo và ẩm thực tại Khu di tích – danh thắng Tây Thiên xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ