Lh
Công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng Mã số thuế: Địa chỉ: cáp treo Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại: 0945 627 490 Email: lemaidhkhql6@gmail.com

Cáp treo Tây Thiên trực thuộc Công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng cung cấp dịch vụ xe điện, cáp treo và ẩm thực tại Khu di tích – danh thắng Tây Thiên xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Banner ADS
Banner Minh Duc 20 10 01