S
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SHINKO Mã số thuế: Địa chỉ: KCN Bình Xuyên – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc Điện thoại: 02116545555 Email: congtycpldshinko@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SHINKO Công ty chuyên sản xuất ngói màu, tấm phẳng, tấm lợp.