1
Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên Mã số thuế: Địa chỉ: Số 379 Mê Linh, P. Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc Điện thoại: 0979.256.154 Email: vananhmtdt@gmail.com

Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên tiền thân là “Công ty Quản lý – Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên” được thành lập theo Quyết định số 646/ QĐ-UB ngày 14 tháng 10 năm 1988 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Để phù hợp với chức năng nhiệm vụ trong thời kỳ mới ngày 26/5/2003 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định số 1988/QĐ- UB đổi tên thành “Công ty Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên”.