Công ty Cổ phần tập đoàn VNB Group Mã số thuế: 2500684552 Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Tài Chính Việt Đức, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Điện thoại: 0966.622.991 Email: tranthithuyvan0307@gmail.com

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
(Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép)

Banner Minh Duc 20 10 01