Vinh Thinh
Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Vĩnh Thịnh Mã số thuế: 2500297345 Địa chỉ: KM 8 Kim Long - Tam Dương- Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211 6555858 Email: tuyendungvinhthinhvp@gmail.com

Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Vĩnh Thịnh, Chuyên sản phẩm may mặc, gia công giầy dép

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ