Kt
Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Khải Thành Mã số thuế: Địa chỉ: Đồng Mẫu, Yên Đồng, Yên Lạc, vĩnh Phúc Điện thoại: 0327135026 Email: hrm@khaithanhjsc.com

Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Khải Thành (Vĩnh Phúc) là đơn vị chuyên sản xuất sản phẩm nhựa plastic và sợi polyester.