9
Công ty CP ABC Việt Nam Mã số thuế: Địa chỉ: Võ Nhai, Đồng Hỷ - Thái Nguyên 01 ; Hiệp Hòa – Bắc Giang 01, Thanh Thủy, Tam Nông – Phú Thọ 01 Điện thoại: 0946579493 Email: nguyenhaodav@gmail.com

Công ty CP ABC Việt Nam chuyên về thức ăn chăn nuôi

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
5 năm trước
10.000.000 trở lên
Không