Han
CÔNG TY HANBO ENC VINA Mã số thuế: Địa chỉ: Lô 5-2, KCN Bá Thiện - Thiện Kế - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Điện thoại: 02113588568 Email: tuyendunghanboenc@gmail.com

Đây là nhà máy thứ 3 của Hanbo Enc Co., Ltd, có tổng giá trị đầu tư trên 113 tỷ đồng, tương đương 5 triệu USD, được thiết lập để sản xuất các sản phẩm bao, túi đựng sản phẩm điện tử và phụ kiện điện tử từ da, dây đeo cho bao, túi đựng sản phẩm điện tử và phụ kiện điện tử từ da cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu.

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
1 tháng trước
Thỏa thuận
Đại học
2 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
4 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
4 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
5 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
6 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
7 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
8 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
8 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
8 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
9 tháng trước
Thỏa thuận
THPT