34
Công Ty TNHH BHFlex Vina Mã số thuế: Địa chỉ: Nhà máy 1-Lô CN7, Khu Công nghiệp Khai Quang, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Điện thoại: 033663739 Email: tuyendung@bhflex.co.kr 
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
3 tuần trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
4 tuần trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
4 tuần trước
Thỏa thuận
Đại học
1 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
1 tháng trước
Thỏa thuận
Đại học
1 tháng trước
Thỏa thuận
Đại học
2 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
2 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
2 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
2 tháng trước
Thỏa thuận
Đại học
2 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
2 tháng trước
Thỏa thuận
Đại học
2 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
2 tháng trước
Thỏa thuận
Đại học
2 tháng trước
Thỏa thuận
Đại học
3 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
3 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
3 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
5 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng