34
Công Ty TNHH BHFlex Vina Mã số thuế: Địa chỉ: Nhà máy 1-Lô CN7, Khu Công nghiệp Khai Quang, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Điện thoại: 033663739 Email: tuyendung@bhflex.co.kr 
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
3 tuần trước
8-12 triệu
Đại Học
4 tuần trước
Thỏa thuận
Đại học
3 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
4 tháng trước
Thỏa thuận
Trung cấp
4 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
5 tháng trước
Thỏa thuận
Đại học
5 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
7 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
7 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
7 tháng trước
Thỏa thuận
Đại học
7 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
7 tháng trước
Thỏa thuận
Đại học
8 tháng trước
Thỏa thuận
Đại học
8 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
8 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
8 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
8 tháng trước
Thỏa thuận
Đại học
8 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
8 tháng trước
Thỏa thuận
Đại học
8 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
8 tháng trước
Thỏa thuận
Đại học
8 tháng trước
Thỏa thuận
Đại học
9 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
9 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
9 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
11 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng