Cong Ty Vudico
Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Vudico Mã số thuế: 2500623905 Địa chỉ: Vũ Di, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc Điện thoại: 0982600511 Email: vudico.vp@gmail.com

DỊCH VỤ CUNG CẤP:
– Tư vấn hỗ trợ thành lập Doanh nghiệp
– Dịch vụ hướng dẫn đào tạo kế toán
– Dịch vụ Kế toán thuế,
– Dịch vụ soát xét hồ sơ,
– Cung cấp hóa đơn điện tử,
– Cung cấp chữ ký số

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
11 tháng trước
4 - 6.000.000
Trung cấp trở lên