Dkt
CÔNG TY TNHH DKT VINA Mã số thuế: Địa chỉ: KCN Khai Quang - Khai Quang - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Điện thoại: 0924107411 Email: dktvina.hr@gmail.com

Công ty Cổ phần DKT chúng tôi bước chân đầu tiên vào năm 2012 với tôn chỉ kinh doanh “Ưu tiên làm hài lòng khách hàng bằng chất lượng tối ưu”, đang đóng vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp module tổng hợp FPCA.

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
2 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
3 tháng trước
11.000.000
Cao Đẳng - Đại Học
4 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
4 tháng trước
Thỏa thuận
Trung cấp
5 tháng trước
Thỏa thuận
Trung cấp
5 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
6 tháng trước
Thỏa thuận
Trung cấp
6 tháng trước
Thỏa thuận
Trung cấp
6 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng trở lên
7 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng trở lên
7 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng trở lên
7 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng trở lên
7 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng trở lên
8 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng trở lên
8 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng trở lên
8 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng trở lên
8 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
9 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
9 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
9 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
9 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
10 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
10 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng