Dst Vina
Công ty TNHH DST Vina Mã số thuế: Địa chỉ: Khu Công nghiệp Bá Thiện 2 – Huyện Bình Xuyên – tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại: 02113866008 Email: tuyendungdstvinaco.Ltd@gmail.com

Công ty TNHH DST VINA khu công nghiệp Bá Thiện 2 có nguồn vốn 100% từ Hàn Quốc. Chuyên sản xuất, gia công bề mặt nhựa, băng keo dán dùng cho sản xuất màn hình điện thoại di động, các phụ kiện khác dùng cho xe ô tô, và các thiết bị điện tử.

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
3 tuần trước
Thỏa thuận
Đại học
1 tháng trước
Thỏa thuận
Đại học
1 tháng trước
Thỏa thuận
Trung cấp
1 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
1 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
2 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
2 tháng trước
Thỏa thuận
Đại học
2 tháng trước
Thỏa thuận
Trung cấp
2 tháng trước
Thỏa thuận
Trung cấp
2 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
2 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
2 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
2 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
2 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
2 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
3 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
3 tháng trước
Thỏa thuận
Trung cấp
4 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
4 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy Vị trí
5 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
5 tháng trước
Thỏa thuận
Trung cấp
5 năm trước
Thỏa thuận
Đại học
5 năm trước
Thỏa thuận
Đại học
5 năm trước
Thỏa thuận
Đại học
5 năm trước
Thỏa thuận
Đại học
5 năm trước
Thỏa thuận
Trung cấp
5 năm trước
Thỏa thuận
Đại học
5 năm trước
Thỏa thuận
Cao đẳng, đại học
5 năm trước
Thỏa thuận
Cao đẳng trở lên
5 năm trước
Thỏa thuận
Đại học