Dst Vina
Công ty TNHH DST Vina Mã số thuế: Địa chỉ: Khu Công nghiệp Bá Thiện 2 – Huyện Bình Xuyên – tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại: 02113866008 Email: tuyendungdstvinaco.Ltd@gmail.com

Công ty TNHH DST VINA khu công nghiệp Bá Thiện 2 có nguồn vốn 100% từ Hàn Quốc. Chuyên sản xuất, gia công bề mặt nhựa, băng keo dán dùng cho sản xuất màn hình điện thoại di động, các phụ kiện khác dùng cho xe ô tô, và các thiết bị điện tử.

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
2 tuần trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
1 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
2 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
3 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
3 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
4 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
4 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
5 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
5 tháng trước
Thỏa thuận
Trung cấp
7 tháng trước
Thỏa thuận
Đại học
7 tháng trước
Thỏa thuận
Đại học
7 tháng trước
Thỏa thuận
Trung cấp
8 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
8 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
8 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
8 tháng trước
Thỏa thuận
Đại học
8 tháng trước
Thỏa thuận
Trung cấp
8 tháng trước
Thỏa thuận
Trung cấp
8 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
8 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
8 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
8 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
8 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
8 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
9 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
9 tháng trước
Thỏa thuận
Trung cấp
10 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
10 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy Vị trí
11 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
11 tháng trước
Thỏa thuận
Trung cấp
5 năm trước
Thỏa thuận
Đại học
5 năm trước
Thỏa thuận
Đại học
5 năm trước
Thỏa thuận
Đại học
5 năm trước
Thỏa thuận
Đại học
5 năm trước
Thỏa thuận
Trung cấp
6 năm trước
Thỏa thuận
Đại học