74
Công ty TNHH IM Vina Mã số thuế: 2500576109 Địa chỉ: Lô A8-2, Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại: Email: tuyendung@bathien2ip.vn

Chuyên sản xuất các linh kiện điện tử

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
1 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
1 tháng trước
Thỏa thuận
Đại học
2 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
2 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
2 tháng trước
Thỏa thuận
Đại học
2 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
2 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
2 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
2 tháng trước
Thỏa thuận
Đại học
2 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
2 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
2 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
2 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
2 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
2 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng trở lên
2 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
3 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
3 tháng trước
Kế hoạch sản xuất
Đại học
3 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
3 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
4 tháng trước
Thỏa thuận
Đại học
5 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng trở lên
5 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng