74
Công ty TNHH IM Vina Mã số thuế: 2500576109 Địa chỉ: Lô A8-2, Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại: Email: tuyendung@bathien2ip.vn

Chuyên sản xuất các linh kiện điện tử

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
2 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
3 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
5 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
5 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
6 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
7 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
8 tháng trước
Thỏa thuận
Đại học
8 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
8 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
8 tháng trước
Thỏa thuận
Đại học
8 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
8 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
8 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
8 tháng trước
Thỏa thuận
Đại học
8 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
8 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
8 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
9 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
9 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
9 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng trở lên
9 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
9 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
9 tháng trước
Kế hoạch sản xuất
Đại học
10 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
10 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
10 tháng trước
Thỏa thuận
Đại học
11 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng trở lên
11 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng