King Duan
Công ty TNHH King Duan Việt Nam Mã số thuế: 2500659274 Địa chỉ: Cổng II Công Ty VPIC 1. Địa Chỉ : KCN Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Điện thoại: 02113842897 Email: HR.VKD010421@gmail.com

Ngành Nghề : Sản Xuât Phụ Tùng và các bộ phận phụ trợ cho xe Ô Tô xe máy và xe các có động cơ.

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
4 ngày trước
lương cơ bản + trợ cấp + chuyên cần
PHỔ THÔNG
6 ngày trước
Thỏa thuận
Cao đẳng trở lên,
2 tháng trước
thỏa thuận theo từng vị trí
không yêu cầu