Cong Ty May Mac Viet Thien Tuyen Dung Thang 8
Công ty TNHH May mặc Việt Thiên Mã số thuế: 2500243942 Địa chỉ: Khu Đồng sóc, xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại: 02116.287.803 / 0964.730.638 Email: tld.vu@vivaknit.com

Công ty TNHH May mặc Việt Thiên (Đ/c Khu Đồng Sóc, Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc) là một trong những Công ty lớn hàng đầu Vĩnh Phúc,
Công ty chuyên sản xuất và gia công hàng may mặc xuất cho các thị trường Mỹ, Nhật, và các nước Châu Âu.

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ