83
Công ty TNHH Minh Dũng Mã số thuế: 2500291713 Địa chỉ: Khu Kếu, Xã Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0911 196 242 Email:

Công ty TNHH Minh Dũng là công ty chuyên sản xuất các mặt hàng về Bao bì,Cơ khí.

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ