Mt
Công ty TNHH MT VINA GLOBAL Mã số thuế: Địa chỉ: Lô C3-3, KCN Bá thiện 2, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện thoại: 02113555800 Email: acc01@mtvinagb.com.vn

Công ty TNHH MT VINA GLOBAL chuyên về lĩnh vực gia công khuôn cơ khí chính xác…

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
5 tháng trước
Thỏa thuận
THPT trở lên
5 tháng trước
Thỏa thuận
THPT trở lên
6 tháng trước
Thỏa thuận
THPT trở lên
7 tháng trước
Thỏa thuận
THPT trở lên
7 tháng trước
Thỏa thuận
Trung cấp
7 tháng trước
Thỏa thuận
THPT trở lên
7 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
7 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
8 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
8 tháng trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
8 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
8 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
9 tháng trước
Thỏa thuận
Trung cấp trở lên
9 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
10 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
10 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí