92
Công ty TNHH PREC VIỆT NAM Mã số thuế: 2500305412 Địa chỉ: Khu Công nghiệp Bình Xuyên, Xã Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0211.359.3939. Email: nhung@v-prec.co.jp

CÔNG TY TNHH PREC VIỆT NAM La doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Nhật Bản, chuyên sản xuất thân mũi khoan điện tử và trục xoay của đồng hồ

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ