St
Công ty TNHH Stech Vina Mã số thuế: Địa chỉ: Tổ dân phố Đại Phúc 2 - Thị trấn Đạo Đức - Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 02113530576 Email: mailinh.linh94@gmail.com

Công ty TNHH Stech Vina, Tổ dân phố Đại Phúc 2 – Thị trấn Đạo Đức – Huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
7 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
7 tháng trước
Thỏa thuận
Đại học
9 tháng trước
Thỏa thuận
Đại học
9 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
10 tháng trước
Thỏa thuận
Trung cấp