Sun
Công ty TNHH Sunshine Electronics Mã số thuế: 2500620164 Địa chỉ: Lô CN 07-3, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam Điện thoại: 0978.804.966 Email: tuyendung.sqsunshinevn@gmail.com

Lô CN 07-3, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam