12.
Công ty TNHH TAL Việt Nam Mã số thuế: Địa chỉ: Công ty TNHh sản xuất hàng may mặc Việt nam - Lô A2-A3-A4 KCN Bá Thiện 2 - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Điện thoại: 02113565979 Email: anhtranvan@talapparel.com

Công ty TNHH Sản xuất hàng may mặc TAL Việt Nam là một thành viên của tập đoàn TAL Group (TAL) có trụ sở chính tại Hồng Kong. Trải qua hơn 65 năm phát triển, Tập Đoàn TAL đã trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực may mặc. Hiện tại, chúng tôi có các cơ sở sản xuất đặt tại 05 quốc gia là Trung Quốc, Thái Lan, Indonexia, Malaysia và Việt Nam.

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
6 ngày trước
Thỏa thuận
Tùy thuộc từng vị trí
4 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
4 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
5 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
6 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
6 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
7 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
8 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
9 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
10 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
11 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
6 năm trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
6 năm trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí