H
Công ty TNHH UJU Vina Mã số thuế: 2500503799 Địa chỉ: Khu công nghiệp Khai Quang, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211 3843700 Email: ujuvina@gmail.com

CÔNG TY TNHH UJU VINA chuyên sản xuất linh kiện điện tử cần tuyển 1 quản lý sản xuất

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
1 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
4 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
4 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
5 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
6 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
7 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
8 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
8 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
8 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
8 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
9 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
9 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
9 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
9 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
5 năm trước
Thỏa thuận
Đại học
5 năm trước
Thỏa thuận
Đại học
6 năm trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
6 năm trước
Thỏa thuận
Cao đẳng
6 năm trước
Thỏa thuận
Đại học