Mã số thuế: Địa chỉ: Cụm KTXH Hợp Thịnh, Xã Hợp Thịnh, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnhh Phúc Điện thoại: 02113825699 Email: uullight@gmail.com

Công ty TNHH UUL LIGHT sản xuất bóng đèn LED.