Nf
Công ty TNHH Vina NewFlex Mã số thuế: Địa chỉ: Lô A7, KCN Bá Thiện 2, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0886113492 Email: vinanewflex@gmail.com

Công ty TNHH Vina NewFlex có vốn 100% Hàn quốc chuyên sản xuất và gia công bảng mạch điện tử PCB và các bộ phận của bản mạch điện tử PCB.

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
2 tháng trước
Trao đổi khi phỏng vấn
THPT
4 tháng trước
Trao đổi khi phỏng vấn
THPT
5 tháng trước
Trao đổi khi phỏng vấn
THPT
6 tháng trước
Trao đổi khi phỏng vấn
Cao đẳng
7 tháng trước
Trao đổi khi phỏng vấn
Tùy vị trí
8 tháng trước
Trao đổi khi phỏng vấn
Tùy vị trí
8 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
9 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
9 tháng trước
Thỏa thuận
THPT
10 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
10 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
10 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
11 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
11 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí
11 tháng trước
Thỏa thuận
Tùy vị trí