Yb
Công ty TNHH Youngbag Micromotor Việt Nam Mã số thuế: Địa chỉ: KCN Bình Xuyên, Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện thoại: 02113888112 / 0335159117 Email: hr.youngbagvn@gmail.com

CÔNG TY TNHH YOUNGBAG MICROMOTOR VIỆT NAM
(VENDOR CẤP 1 CỦA SAMSUNG)