Honda
Honda Nhung Hồng Mã số thuế: Địa chỉ: HEAD Nhung Hồng 2: Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc (Đối diện nhà máy Honda Việt Nam) Điện thoại: 0978090404 Email: TuyenDung.NhungHong@gmail.com

Công ty TNHH Nhung Hồng
Địa chỉ: Hai Bà Trưng – Phúc Thắng – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ