Dic
Khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc Mã số thuế: Địa chỉ: Khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc, Nam Đầm Vạc. Vĩnh Phúc Điện thoại: 0344.331.486 Email: hr1@vinhphuc.dicstar.vn

Khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc, Nam Đầm Vạc. Vĩnh Phúc

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ