Kho
Kho bạc nhà nước Vĩnh Phúc Mã số thuế: Địa chỉ: 32 Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội Điện thoại: Email: http://www.vst.mof.gov.vn.

Kho bạc Nhà nước là tổ chức thuộc Bộ Tài chính, thực … Theo dõi KBNN các huyện: Phúc Yên; Bình Xuyên; Tam Đảo….

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ