Gr
Ngoại ngữ Green School Mã số thuế: Địa chỉ: TT Green School, Khu phố 1, TT Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện thoại: 097.222.4888 Email: greenschoolvp@gmail.com

Trung tâm Anh ngữ Green School cung cấp các khóa học tiếng Anh chuyên biệt dành cho trẻ em và thiếu niên.

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ