Po
POWERLOGICS BÁ THIỆN VINA Mã số thuế: 2500600471 Địa chỉ: Lô C1, Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Vietnam Điện thoại: 0333841995 Email: uyenlt@powerlogics.vn

Công ty TNHH Power Logics Bá Thiện Vina là công ty 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, chuyên sản xuất các linh kiện tử cho điện thoại di động.
Loại hình tổ chức doanh nghiệp: Vốn đầu tư nước ngoài.

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ