Mã số thuế: Địa chỉ: KHU ĐỘI CẤN, TT VĨNH TƯỜNG, VĨNH PHÚC Điện thoại: 0986839698 Email: Linhlt.sacc@gmail.com

Trung tâm Anh ngữ Etina English Center Chuyên Dạy các lớp Tiếng Anh trẻ em (từ 4-16 tuổi)