Sun
Trung tâm Sun Edu Mã số thuế: Địa chỉ: Tầng 4, toà nhà Hoài Nam, Phúc Yên, Vĩh Phúc Điện thoại: 0829 388 088 Email: sun_edu@sunedu.vn

Trung tâm Sun Edu là trung tâm đào tạo các bộ môn năng khiếu, kỹ năng mềm.

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
9 tháng trước
8-15 triệu
Cao đẳng/Đại học
9 tháng trước
7-10 triệu
Cao đẳng/Đại học
10 tháng trước
thoả thuận
Cao đẳng/Đại học
10 tháng trước
10-15 triệu
Cao đẳng/Đại học