Mo
Trường Mầm non Montessori Vĩnh Yên Mã số thuế: Địa chỉ: số 12 ngõ 7, Chùa Hà, Vĩnh Yên Điện thoại: 0868.688.608 Email: montessorivy@gmail.com

Giảng dạy học sinh mầm non, vào lớp 1 theo giáo án chương trình của Bộ GD.

Tổ chức các hoạt động dạy, trải nghiệm và học theo chương trình giáo
dục sớm MONTESSORI.

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ