Banner Thietkewebvinhphuc
Lê Hoài Nam Đại học 4 năm
Nhân viên Dương Thị Thu Quyên Đại học 4 năm
Thông dịch văn phòng Nguyễn Thị Ánh Tuyết Đại học 4 năm
nhân viên biết tiếng Hàn TRƯƠNG THỊ THƯƠNG THƯƠNG Đại học 4 năm
Nhân viên Đỗ Thị Minh Ngọc Đại học 4 năm
Tuỳ cv Nguyễn Thị Thanh Nhàn Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Bích Liên Đại học 4 năm
Kỹ sư Lê Văn Yên Đại học 4 năm
quản lý sản xuất NGUYỄN MẠNH HÙNG Đại học 4 năm
Phạm Quang Thắng Đại học 4 năm
nhân viên biết tiếng Hàn Trương Thị Thương Thương Đại học 4 năm
Tổ trưởng, leader Lưu Văn Mạnh Đại học 4 năm
Nhân Viên Trần Hồng Quân Đại học 4 năm
Banner Home Thiet Ke Web Vinh Phuc